AEM 30-5135M - Analog 10.2Bar Oil Pressure Gauge (Metric)

AEM 30-5135M - Analog 10.2Bar Oil Pressure Gauge (Metric)

AEM 30-5135M

Part Number:
30-5135M
SKU:
AEM-30-5135M
UPC:
840879021115
Availability:
Email us for availability

AEM - 30-5135M

Analog Style Oil Metric Pressure Gauge, 0-10.2BAR, incl blk and wht faces, blk and silvr bezels

Analog Oil Metric Pressure Gauge. 0-10.2Bar